Manchester

60 LAT POLSKIEGO KLUBU W BURY.

Od Domu Polskiego aż po dzisiejszy Polski Klub “Orzeł Biały” w Bury. Co kryje się za historią tego budynku, który obchodził właśnie 60 jubileusz?

NA STRONIE KLUBU CZYTAMY:

Drodzy klubowicze,
Za nami diamentowe obchody 60-lecia
Polskiego Klubu w Bury.

Chcieliśmy serdecznie podziękować
wszystkim wyróżnionym osobom za ich
bezinteresowny wkład w rozwój klubu. Praca dla tak wspaniałej idei – promocji polskiej kultury za granicami kraju, jest wyróżnieniem i zasługuje na szczególne uznanie.

Klub to nie tylko budynek, ale przede wszystkim tworzący go ludzie. Dziękujemy więc, wszystkim jego członkom, którzy niestrudzenie przyczyniają się do jego rozwoju.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd klubu.

HISTORIA

Początek powstania polskiego ośrodka w Bury pod nazwą Dom Polski “Orzel Biały”, Back East Street, Bury, Lancashire BL9 0RU, 15 km na północ od Manchester jest taki jak i inne skupiska Polaków po DRUGIEJ wojnie światowej, rozproszonych na terenie Anglii, Walii i Szkocji. Statut Klubu Polskiego w Bury mówi że “celem jest pielęgnowanie polskości, stworzenia warunków
kulturalnych, społecznych, dobroczynnych, naukowych i rozrywkowych dla członków, oraz pomoc dla organizacji społecznych i młodzieżowych”. Po wojnie, a także w teraźniejszych czasach jest to dalej istotne oraz potrzebne dla wszystkich Polaków znajdujących się w Anglii, czy to na pracach lub też osiedlonych na stałe, dla młodych i starszych osób oraz rodzin, żeby mieć swoje środowisko.

Pierwsi Polacy przyjeżdżają do Bury we wrześniu 1946 , jako oddział wartowniczy 2go Korpusu, wyznaczony do pilnowania koszar wojskowych “Lowercroft Barracks”. Po demobilizacji kilkudziesiąt z nich osiedliło się w Bury. Natomiast główny napływ Polaków do Bury zaczął się dopiero w 1948 roku, w wyniku dwu-letnigo kontraktu z P.K.P.R który miał na celu przygotowanie byłych wojskowych do cywilnego życia. W czerwcu 1949 roku zostało zwołane przez zainteresowanych Polaków w Bury zebranie gdzie utworzono “Koło Samopomocy Polaków” w celu udzielania pomocy osiedlajacym się Polakom w wyszukiwaniu mieszkań i miejsc pracy.

Zaszła potrzeba by mieć własne miejsce na nabożeństwa w Bury. Wobec tego otrzymano zezwolenie Ks. Biskupa z Salford na korzystanie z Kaplicy Sióstr przy konwencie, Manchester Road, obecnie Holy Cross University, gdzie co niedziela, przez wiele lat, aż do zamknięcja konwentu były odprawiane Msze Święte przez kolejnych polskich księży obsługujacych parafię Bury i Bolton.

W roku 1958 do Anglii,po rozluźnieniu systemu komunistycznego w Polsce, zaczęły napływać rozłączone podczas wojny rodziny, głównie żony z małoletnimi i dorostajcymi dziećmi wobec czego odczuwano dotkliwie brak własnego ośrodka, w którym można by swobodnie organizować życie Polonii. Dla poszczególnych instytucji i organizacji nie było możliwe pod względem finansowym nabyć teren lub budynek. Wobec tego w roku 1959 SPK, Stronnictwo Ludowe oraz Komitet Kościelny postanowili zwołać wspólne zebranie pod przewodnictwem śp.Ks.R.Szczerbowskiego i przedyskutować problem kupna obiektu i założyć Dom Polski. Na zebraniu tym uchwalono że będzie on zakupiony wspólnie przez Polaków w Bury i będzie służył ich celom. Powstal Komitet w 1961 roku i w kilku miesiącach zdołano zebrać deklaracje i zakupiono za £1,100 British Legion Club przy Back East Street, Bury. Posiadał tylko małą salę z barem, duży, dobrze utrzymany trawnik i część ziemi na przyszłe cele rozbudowy. Dobudowane toalety i piwnica na piwo, uporządkowanie oraz ulepszenia zostały dokończone wspólnym wysiłkiem członków udziałowców.

W roku 1962 Dom Polski został poświęcony i dokonano oficjalnego otrwarcia. Od tej pory życie polonijne skupiało się w Domu Polskim pod nazwą “Orzeł Biały”, który zaczął cieszyć się dużym powodzeniem. Po kilku latach, mimo dobudowy, klub okazał się za mały postanowiono więc postawić nowy budynek. Nastąpiło to w 1969 roku – poświęcony przez Ks Biskupa Wesołego.
Obecny Dom Polski do dzisiaj skupia żywą i dynamiczną działalność społeczno kulturalną oraz religijną. Parafia w Bury jest nieodłączną częścią Domu Polskiego. Te ogromne osiągnięcia są dziełem tylko dzięki ofiarnej i bezinteresownej pracy członków założycieli i fundatorów przez wiele lat.

Informacje dzięki http://www.polishclubbury.co.uk/pl/historia/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *