Artykuły

Bezpłatne wsparcie dla Polaków doświadczających przemocy

Z myślą o Polakach doświadczających przemocy w rodzinie – kobietach i mężczyznach mieszkających w Manchesterze, Vesta – Specialist Family Support CIC we współpracy z organizacją charytatywną Europia przygotowała specjalistyczny projekt pomocowy.

Do kogo kierowane jest wsparcie?
Wsparcie kierowane jest do Polek i Polaków dotkniętych przemocą domową, którzy mieszkają w Manchesterze.

Ile to kosztuje?
Nasze usługi są bezpłatne. Projekt finansowany jest przez Radę Miasta Manchester.

Jakie wsparcie możesz uzyskać?
• Informacje, porady i wsparcie w dostępie do lokalnych usług zajmujących się przemocą domową
• Doradztwo oraz wsparcie socjalne i mieszkaniowe
• Konsultacje i wsparcie indywidualne
• Internetowa grupa wsparcia dla kobiet
• Terapia indywidualna
• Kryzysowa pomoc finansowa związana z zakwaterowaniem Jak skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się bezpośrednio z Vesta SFS CIC telefonicznie

07545075093

(pon – czw, 9.30 – 15.00) lub napisz do nas

manchester@vestasfs.org

Przemoc domowa stanowi jeden z najpoważniejszych problemów, z którymi zmagają się polskie rodziny mieszkające w Wielkiej Brytanii. Jest to problem wstydliwy, ukrywany przed innymi, który może mieć tragiczne konsekwencje. Dane pochodzące z naszego Polskiego Telefonu Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pokazują, że zdecydowana większość osób doświadczających przemocy to kobiety (98%), a sprawcami są najczęściej mężczyźni polskiej narodowości (92%). Polki najczęściej proszą o pomoc późno, kiedy istnieje poważne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa oraz ich dzieci.

Zarówno kobiety jak i mężczyźni napotykają na liczne bariery w zgłaszaniu przemocy – strach przed odebraniem dzieci, nieznajomość języka angielskiego, brak wiedzy na temat dostępnej pomocy i przysługujących im praw, problemy finansowe czy odizolowanie i brak wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół. Bariery te wzmacniane są często przez sprawców, którzy na przykład celowo ograniczają kontakt z rodziną w Polsce, kontrolują dostęp do finansów, utrudniają podejmowanie zatrudnienia czy nauki języka angielskiego. Pomimo tego, że polska społe-czność stanowi jedną z największych mniejszości narodowych w Machesterze – 10,090 (Home Office, wrzesień 2022) jest często niewidoczna dla brytyjskich serwisów pomocowych, a jej potrzeby i problemy nie są wystarczająco zrozumiane i adresowane. Nasze usługi mają na celu łamanie barier w sięganiu o pomoc oraz oferowanie specjalistycznych usług w języku
polskim.

Poznaj organizacje:
Vesta – Specialist Family Support CIC powstała we wrześniu 2018r. w wyniku przekształcenia z Polskiego Telefonu Zaufania dla Ofiar Przemocy w​ Rodzinie, który działał od 2014r. Był to pierwszy i jedyny w Wielkiej Brytanii telefon zaufania dla Polaków, którzy doświadczali przemocy domowej. Obecnie świadczymy specjalistyczne usługi dla rodzin dotkniętych przemocą domową, takie jak kursy dla ofiar przemocy w rodzinie oraz kursy dla sprawców przemocy.
Ponadto oferujemy kursy
rodzicielskie oraz prowadzimy projekty, które mają na celu ogólną poprawę zdrowia psychicznego Polaków. Dla osób, które zmagają się z różnymi życiowymi problemami oferujemy psychoterapię. Pracujemy również nad zwiększeniem wiedzy brytyjskich organizacji o problemach polskich rodzin w Wielkiej Brytanii.

Europia to organizacja rozwoju społeczności założona w 2008 roku. Nasz przyjazny, wielojęzyczny zespół jest zaangażowany we wspieranie i wzmacnianie pozycji obywateli Europy Wschodniej w Greater Manchester. Europia oferuje usługi, począwszy od porad prawnych, porad dotyczących
świadczeń, pomocy przy składaniu wniosków EUSS i Funduszy Kryzysowych dla najbardziej potrzebujących w naszych społecznościach. Europia organizuje również grupy rozwoju społeczności i dobrego samopoczucia, takie jak Europia Art Collective, Europia Roma Project i Europia Women’s Group Skontaktuj się z nami w swoim języku.

Telefon: 0333 305 8570
E-mail: support@europia.org.uk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *